Digital Marketing

ในปัจจุบันมีบริษัท ห้างร้าน กิจการ และธุรกิจ กำเนิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเมื่อประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้ว ทำให้การแข่งขันนั้นมีอัตราที่สูงขึ้นมากขึ้น ซึ่งมีเพียงกลุ่มบริษัท ร้านค้า บางกลุ่มเท่านั้นที่ยังคงครองตลาด และสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนการ กลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาธุรกิจนั้น ซึ่งควรจะสอดคล้องกับลักษณะของบริษัทและสภาวะธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ด้วย

การวางแผนการตลาด เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มอัตราการขายและช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าและผลกำไรให้กับบริษัทได้ โดยการเลือกแผนการตลาดที่เหมาะสม ซึ่งในอดีตการตลาดมักจะผูกติดกับการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นที่ปริมาณและความถี่ของการประชาสัมพันธ์ ส่งผลทำให้ต้องมีการใช้งบประมาณที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกว่าจะได้รับผลตอบรับจากผู้ซื้อ ก็อาจจะใช้เวลานานกว่าจะคืนทุนที่ทำการลงประชาสัมพันธ์ไป แต่ในปัจจุบัน มีวิธีการใหม่ๆ มาเพื่อตอบสนองทางการตลาดที่เหมาะสม ใช้เงินลงทุนต่ำ เหมาะกับธุรกิจที่เริ่มต้น หรือธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการนั้นคือ การตลาดดิจิตอล ตัวอย่างเช่น

Web Site

เป็นช่องทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นร่วม 10 ปีที่ผ่านมา นับว่ามีการเติบโตอย่างมาก ด้วยศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้รวดเร็วและปริมาณสูง ทำให้ปัจจุบันเว็บไซต์ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และอัตราการเติบโตสูงที่สุดในสื่อต่างๆ แต่ก็มีเว็บไซต์ไม่น้อยที่เกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขาดองค์ประกอบในด้านต่างๆ เช่น ขาดการดูแลปรับปรุงข้อมูลและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ดังนั้นเว็บไซต์ที่ให้ประสิทธิภาพทางด้านการตลาดก็ต้องมีการวางแผน และบริหารไม่ต่างจากเครื่องมือทางการตลาดทั่วๆไปเช่นกัน

Email Marketing

ปัจจุบัน จะเรียกว่าเกือบ 80 % ที่คนหันมาใช้จดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกกันว่า"อีเมล์" (email) เนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน ทำให้มีผู้ให้บริการทางด้านอีเมล์เกิดขึ้นจำนวนมาก และก็มีผู้ใช้จำนวนที่มากขึ้นเช่นกัน นักการตลาดจึงมองเห็นถึงความสำคัญตรงสื่อนี้ จึงได้มีการวางรูปแบบของการตลาดผ่านระบบ email ขึ้นมา โดยเป็นการส่งข้อมูล สินค้า บริการ หรือโปรโมชั่นต่างๆ ผ่านระบบ email เรียกกันว่าส่งข้อมูลให้กันถึงมือเลยทีเดียว แต่ก็มี email จำนวนไม่น้อย ที่ถูกมองว่าเป็นจดหมายขยะ หรือที่เราเรียกกันว่า Spam เนื่องจากเข้าไปกวนระบบ email ซึ่งทำให้เกิดความรำคาญ และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ในแง่ลบของธุรกิจอย่างมากมาย ดังนั้นการใช้ email marketing จึงควรมีการวางแผนรูปแบบสมาชิก หรือเชิญชวนอย่างเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองแผนการตลาดอีกด้วย

Social Network

นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีผู้ให้บริการเริ่มจากเว็บบอร์ดทั่วไป จนขยายเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ และด้วยระบบ web 2.0 ทำให้มีผู้ที่สร้าง blog webpage จำนวนมาก ซึ่งผู้ให้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น hi5 Facebook Twitter ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยใช้อำนาจในการเชื่อมโยงกลุ่มสังคมต่างๆ เข้าหากันและขยายกลุ่มไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันจึงมีผู้นิยมใช้เว็บ web 2.0 เพื่อทำกิจกรรมทางการตลาดในแบบต่างๆ

Game

เกมออนไลน์ เกมคอนโซล หรือว่าเกมคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาเป็นสื่อในการถ่ายทอดอีกอย่างหนึ่งได้ โดยเราจะเห็นประสิทธิภาพอย่างเกมออนไลน์ Ragnarok, Warcraft, Audition ได้มีการทำการตลาดไปยังกลุ่มผู้เล่น และมีโฆษณาต่างๆ ปรากฎบนเกม โดยผู้เข้าเล่นเกมมากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกมีโอกาสเห็นโฆษณาของคุณ

Electronic Content

การส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงข้อมูล เช่น email marketing, electronic brochure, e-newsletter หรือ SMS เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อรักษาฐานลูกค้า หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆให้กับกลุ่มผู้บริโภค

Internet Broadcast

ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เนื่องจากการใช้สื่อประเภทนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อ internet ตัวอย่างเช่น youtube ของ google ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเป็น internet broadcast และถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่าน Clip Video หรือมัลติมีเดียต่างๆ โดยเราไม่จำเป็นต้องพึ่งช่องทางของสื่อในรูปแบบเดิมที่มีการแข่งขันสูง และต้นทุนที่สูงจนเกินความจำเป็น

ทั้งนี้การเลือกใช้งานก็ขึ้นอยู่กับแผนงานธุรกิจที่ได้วางไว้นั่นเอง

Reference

  • E-Commerce

    ระบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ช cdconlineshop.com ระบบเว็บไซต์ซื้อขายสินค้า ที่พร้อมสมบูรณ์ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน ที่ลงตัวกับความสวยงามและเรียบง่าย พร้อมระบบการชำระเงินผ่านธนาคาร ที่มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งเรายังได้จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูล ให้เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลต่างๆที่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะป็นการกำหนดเงื่อนไขราคา ข้อมูลสมาชิก ช้อมูลเชื่อมต่อ ERP ข้อมูลคูปอง อื่นๆ
    Crystal Design Center