Digital Signage

หากท่านต้องการ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ เครื่อง Kiosk งานแสดงผลภายใน ซึ่งสามารถแยกตามขนาดได้เป็นดังนี้

จอคอมพิวเตอร์ โน็ตบุค/ตั้งโต๊ะ (13-20 นิ้ว)

จอภาพประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับการใช้งานบุคคล รองรับการตอบสนอง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผ่านจอทัชสกรีน เมาส์ หรือคีย์บอร์ด สามารถตั้งไว้ให้บริการในรูปแบบ Kiosk หน้าร้านค้า หรือจอภาพในรูปแบบ Wallpaper ก็สามารถทำได้

-

จอแท็บเลทคอมพิวเตอร์ (7-10 นิ้ว)

จอภาพส่วนบุคคลที่สามารถใช้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยเน้นที่ความสะดวกในการพกพาและง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจอแท็บเลทส่วนใหญ่มักเป็นทัชสกรีนอยู่แล้ว สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานเป็น Kiosk, Sale Tools เป็นต้น

เทคโนโลยีที่ใช้ บริษัทเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถบริหารจัดการจากส่วนกลางได้โดยตรง ใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม และมีความง่ายต่อการซ่อมบำรุงที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป

อีกทั้งการจัดสร้างตัวอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตู้ Kiosk ตู้บริการต่างๆ เราเลือกใช้ทีมงานบริษัทคู่ค้าที่มีประสบการณ์และความรับผิดชอบสูง เพื่อให้งานเสร็จตรงตามกำหนดเวลาและได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัทยังมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้าในการเข้าไปตรวจสอบ แก้ไขงานต่างๆให้ถึงสถานที่ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า หากเกิดการผิดพลาด การเสียหายของอุปกรณ์ สามารถมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพเข้าไปแก้ไขให้ถึงสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ถึงเจ้าของโครงการให้ได้รับทราบทุกขั้นตอน

ตัวอย่างงานที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการประชาสัมพันธ์ได้แก่

ระบบคิวบริการ

ระบบ Kiosk Interactive

ระบบข้อมูล / โฆษณา บริษัท ห้าง ร้านค้า