Gmarketonline

Overview

  • ชื่อ:Gmarketonline
  • Version:1.0
  • Type:Web Site Publish Post
  • Updated:3 มีนาคม 2557
  • รองรับการใช้งานผ่าน:Web Browser, Mobile Web Browser, OS Window, Linux, OSX Apple
  • ผู้พัฒนา:Genetic Plus Company
  • ราคา:Free

ScreenShot

Description

เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการ ประกาศซื้อขายสินค้าผ่านระบบเว็บไซต์ โดยให้ผู้ที่สนใจลงประกาศได้แบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง และระบบที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องเสียเวลาลงทะเบียน แถมยังได้รับการค้นหาจากระบบของเสิร์ชเอนจิ้นชื่อดังอย่าง Google

ระบบรองรับการทำงานในรูปแบบ One Page View คือแสดงผลผ่านหน้าเว็บเพจเพียงหน้าเดียว สามารถบริหารข้อมูลที่ตนเองสนใจได้เอง ไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ ช่วงราคา วันที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย