Gpaza

Overview

  • ชื่อ:Gpaza
  • Version:2.0
  • Type:Web Site e-Commerce
  • Updated:20 ตุลาคม 2556
  • รองรับการใช้งานผ่าน:Web Browser, Mobile Web Browser, OS Window, Linux, OSX Apple
  • ผู้พัฒนา:Genetic Plus Company
  • ราคา:Free

ScreenShot

Description

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสำเร็จรูป ที่มีฟังชั่นการทำงานที่พร้อมใช้ ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลสินค้า ระบบคำนวณค่าขนส่งอัตโนมัติ ระบบตะกร้าสินค้า ระบบรายงานการซื้อขาย เชื่อมต่อระบบการชำระเงิน แบบโอนเงินและการจ่ายผ่านบัตรเครดิต ด้วยระบบที่มีความปลอดภัยสูงของ Paysbuy

ระบบที่บริษัทจัดสร้างขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำให้กับลูกค้าที่มีงบประมาณไม่สูง และต้องการเริ่มต้นเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ โดยที่ระบบการจัดการไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ด้วยตัวเอง