Mobile Application

การให้บริการพัฒนาซอฟแวร์ แอพพริเคชั่น บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการใช้งาน ทั้งโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่นับวันจะมีอัตราการเติบโตอย่างมหาศาล (ปี พ.ศ. 2557 เติบโตขึ้น 105%)ทำให้ความต้องการในการพัฒนาซอฟแวร์ แอพพริเคชั่นสูงขึ้นตามได้ด้วย >> ตัวอย่างผลงานด้านโมบายแอพพริเคชั่น

บริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด ให้บริการพัฒนาซอฟแวร์ แอพพริเคชั่น บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และคุณภาพ รองรับการทำงานทั้งระบบ Apple iOS และ Android ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาซอฟแวร์ แอพพริเคชั่น สำหรับประชาสัมพันธ์ สำหรับอีคอมเมิร์ซ สำหรับข้อมูล ข่าวสาร เกมส์ บริษัทเจนเนติกพลัส จำกัด พร้อมให้บริการทั้งออกแบบและจัดส่งขึ้นเผยแพร่สูง App Store หรือ Google Play พร้อมทั้งคำแนะนำและบริการดูแลแก้ไขฟรี 1 ปี

การพัฒนาซอฟแวร์ แอพพริเคชั่น บนระบบ Apple iOS

  • รองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์ iPhone, iPad, iPad mini ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
  • รองรับการทำงานผ่านระบบเครือข่าย
  • สามารถแสดงผลผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม (Smartphone, Tablet ขนาดจอต่างๆ)
  • เผยแผร่ผ่านระบบ App Store ของ Apple ที่มีผู้เข้าใช้มากกว่า 100 ล้านคนต่อวัน

การพัฒนาซอฟแวร์ แอพพริเคชั่น บนระบบ Google Android

  • รองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์ Android Phone, Android Tablet ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
  • รองรับการทำงานผ่านระบบเครือข่าย
  • สามารถแสดงผลผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม (Smartphone, Tablet ขนาดจอต่างๆ)
  • เผยแผร่ผ่านระบบ Google Play ของ Google ที่มีผู้เข้าใช้มากกว่า 100 ล้านคนต่อวัน