Our teams

บริษัทเจนเนติกพลัสจำกัดประกอบไปด้วยทีมพัฒนาที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ โดยทางบริษัทได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่พนักงาน ไม่เพียงเฉพาะความรู้ความสามารถเท่านั้น เรายังคัดเลือกพนักงานร่วมทีมของเราจาก ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่องานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้งานบริการของเรามีความเป็นมืออาชีพ และคุณภาพที่มอบให้กับลูกค้าทุกท่าน ทีมงานของเราประกอบไปด้วย

ทีมบริหารและควบคุมโครงการ

ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ และควบคุมโครงการต่างๆ โดยผ่านงานขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ทั้งเอกชน และงานราชการ ทำให้เรามั่นใจในทีมบริหาร ที่มีประสิทธิภาพ และแก้ไขบัญหาได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงในการทำงาน ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ว่า "โครงการที่ท่านให้เราดูแล จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน"

ทีมออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดีย

ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์และความสามารถทางด้านการออกแบบ ที่ทำให้ผลงานของท่านดูสวยงาม เหมาะสม น่าใช้งาน รวมไปถึงการวางแผนกระบวนการต่างๆ โดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นสำคัญ

ทีมพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอพพริเคชั่น

ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และโปรแกรมมือถือ โมบายแอพพริเคชั่น ซึ่งเรายึดถือการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีให้ใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ทันสมัย และเหมาะสมกับงานที่ท่านนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

ทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์

ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟแวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งการพัฒนาซอฟแวร์กับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทีมควบคุณคุณภาพและทดสอบ

บริษัทเจนเนติกพลัส จำกัด ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลงานทุกชิ้น เราจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ และแก้ไขงานเพื่อเพิ่มคุณภาพของงานก่อนถูกนำไปใช้งาน และการปรับแต่งหลังใช้งาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับลูกค้าของเราทุกท่าน

News Update

 • 02

  Genetic Plus ตอบโจทย์วิธีทำเว็บฯ ให้เกิด

  September 02, 2014 by Admin

  ธุรกิจรายย่อย หรือเอสเอ็มอี มักมีปัญหาเรื่องการทำเว็บไซต์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆ ธุรกิจ ที่มั่นใจในการขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรม แต่กลับตกม้าตายเมื่อมีเว็บไซต์หลักของแบรนด์ อีกทั้งปัจจุบัน การมีเว็บไซต์ถือว่าเป็นหน้าร้านสำคัญที่จะทำแบรนด์เจาะลูกค้าได้หลายกลุ่ม

  อ่านต่อ
 • 01

  ป้องกันเว็บไซต์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม

  September 02, 2014 by Admin

  ปัจจุบัน เว็บไซต์ถืออีกเป็นปัจจัยหนึ่งทางด้านการทำการตลาดไปแล้ว แต่เมื่อมีเว็บไซต์ ปัญหาที่ตามมาก็มักจะเป็น การที่เว็บไซต์ไม่มีคนเข้าชม ระบบเว็บไซต์ที่ซับซ้อน ผู้ใช้ขาดการดูแลปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัย และอีกหนึ่งอย่างคือ การถูกคุกคามทางเว็บไซต์

  อ่านต่อ