Overview

บริษัทเจนเนติกพลัสจำกัด เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software) การพัฒนาสื่อทางคอมพิวเตอร์ (CAI) สื่อทางอินเตอร์เน็ต (Internet Media) รวมไปถึงการให้คำแนะนำ ปรึกษาทางด้านการพัฒนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development)

ทั้งนี้เรามุ่งเน้นไปที่ประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าของเราจะได้รับ โดยนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ไปสนับสนุนการทำงานของบริษัทลูกค้าของเราอย่างเต็มความสามารถ และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

บริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด (Genetic Plus Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นโดยมีคุณณัฐพงศ์ ศรีทองอินทร์ กรรมการผู้จัดการผู้มากความสามารถ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับหลากหลายสถาบัน และหนังสือคอมพิวเตอร์ต่างๆ จากประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์มามากกว่า 20 ปี ทำให้เล็งเห็นถึงปัญหาในการทำงานของบริษัทต่างๆ ในปัจจุบันที่ยังต้องการการพัฒนาธุรกิจ และองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ จะได้รับอีกทั้งต้องการเห็นประเทศไทย พัฒนารูปแบบการให้บริการ และความสามารถทางธุรกิจและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเพื่อแข่งขันกับนานชาติได้

ในปี พ.ศ. 2552 จึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นในนาม บริษัทเจนเนติกพลัสจำกัด ซึ่งให้บริการด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อพัฒนาธุรกิจของประเทศไทย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และเสนอแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงการอบรมการใช้เครื่องมือในการทำงานเพื่อเพิ่มความพร้อมให้กับบุคลากร และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำงานต่างๆ

ทางบริษัทมีความมั่นใจในการให้บริการ และการทำงานให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์และควบคุมงานอย่างมืออาชีพ และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าบริการใด หรือ รูปแบบงานใดจะเหมาะกับองค์กรของท่าน โดยมีทีมงานที่คอยดูแลท่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นใหม่ การปรับปรุงเว็บไซต์ปัจจุบัน การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต (Web Application) การโปรโมทเว็บไซต์ ด้วยวิธี Search Engine Optimization : SEO งานด้านการนำเสนอ (Presentation) งานพัฒนาซอฟแวร์ (Software Development) และ งานทางด้านการฝึกอบรมให้กับบุคลากร (Technology Training) ซึ่งแนวคิดในการให้บริการของบริษัทคือ ให้บริการครบในจุดเดียว เพื่อไม่ให้ลูกค้าของทางบริษัทเสียเวลาในการติดต่องานต่างๆ อันจะเกิดความล่าช้าและซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น

บริษัทมีแนวทางที่จะให้การพัฒนาบุคลากร องค์กร และสังคมไปในทิศทางที่เหมาะสม และก้าวหน้ามากขึ้น โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่มีเพื่อสนับสนุนอย่างเต็มที่

News Update

 • 02

  Genetic Plus ตอบโจทย์วิธีทำเว็บฯ ให้เกิด

  September 02, 2014 by Admin

  ธุรกิจรายย่อย หรือเอสเอ็มอี มักมีปัญหาเรื่องการทำเว็บไซต์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆ ธุรกิจ ที่มั่นใจในการขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรม แต่กลับตกม้าตายเมื่อมีเว็บไซต์หลักของแบรนด์ อีกทั้งปัจจุบัน การมีเว็บไซต์ถือว่าเป็นหน้าร้านสำคัญที่จะทำแบรนด์เจาะลูกค้าได้หลายกลุ่ม

  อ่านต่อ
 • 01

  ป้องกันเว็บไซต์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม

  September 02, 2014 by Admin

  ปัจจุบัน เว็บไซต์ถืออีกเป็นปัจจัยหนึ่งทางด้านการทำการตลาดไปแล้ว แต่เมื่อมีเว็บไซต์ ปัญหาที่ตามมาก็มักจะเป็น การที่เว็บไซต์ไม่มีคนเข้าชม ระบบเว็บไซต์ที่ซับซ้อน ผู้ใช้ขาดการดูแลปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัย และอีกหนึ่งอย่างคือ การถูกคุกคามทางเว็บไซต์

  อ่านต่อ