Software Development

การพัฒนาซอฟแวร์ แอพพริเคชั่น บนระบบปฎิบัติการ OS Platform เรามีความถนัดและเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟแวร์ ที่ใช้ทำงานอยู่บนระบบ Microsoft Windows ในเวอร์ชั่นต่างๆ และ Linux ที่เป็น Opensource ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร Office Centra ระบบบริหารจัดการข้อมูลการขาย ERP ระบบฐานข้อมูลต่างๆ Database System เราสามารถจัดสร้าง และออกแบบให้เหมาะสมกับท่านได้อย่างลงตัว >> ตัวอย่างผลงาน

การจัดสร้างพัฒนาซอฟแวร์ แอพพริเคชั่น ทีมงานคุณภาพของเรามีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

  • Microsoft SQL Server
  • Oracle
  • MySQL
  • Microsoft .NET C#
  • Microsoft Window Store
  • Java Application

เพื่อใช้สร้างสรรค์ผลงานให้กับลูกค้าทุกท่านได้อย่างมืออาชีพ

พื้นฐานการพัฒนาซอฟแวร์ แอพพริเคชั่น ของเราอยู่บนพื้นฐานของ Object Oriented Programming หรือเรียกย่อๆว่า OOP ซึ่งทำให้การพัฒนาซอฟแวร์ของทีมงาน มีมาตรฐานที่ถูกต้อง สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถต่อยอดได้ง่าย เนื่องจากเป็นมาตฐานที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

อีกทั้งเรายังได้นำเทคนิคการพัฒนาระบบแบบ MVC มาใช้กับงานต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาและความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าทุกท่าน ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี