Software Outsourcing

 • หากคุณกำลังมองการบุคลากรที่จะมาพัฒนาระบบซอฟแวร์แอพพริเคชั่นให้กับคุณ
 • คุณกำลังประสบปัญหาบุคลากรที่ขาดประสบการณ์ใช่หรือไม่
 • ปัญหาขาดบุคลากรและการเปลี่ยนผ่านของบุคลากร
 • ปัญหาการอบรมและพัฒนาพนักงานในสายพัฒนาซอฟแวร์โดยมืออาชีพ

บริษัทเจนเนติกพลัส สามารถช่วยท่านได้

บริษัทเจนเนติกพลัสจำกัด ยังให้บริการทางด้านการจัดทรัพยากรบุคลากรเพื่อมาทำงานให้กับบริษัทต่างๆ โดยเปรียบเสมือนมีฝ่ายพัฒนาและค้นคว้าทางซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพ และได้รับงานที่ตรงตามความต้องการของบริษัท เนื่องจากทีมงานของเรามีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านซอฟแวร์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาระบบแอพพริเคชั่นโมบาย การพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

งานต่างๆที่สามารถใช้บริการเราได้ประกอบไปด้วย

 • MS Sharepoint
 • MS .NET C#
 • MS SQL Server
 • PHP
 • ASP.NET
 • Oracle
 • MySQL
 • Xcode Object-C
 • Graphic Design
 • Website Development

ทั้งนี้บริษัทยังดูแลในส่วนของการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ที่ทำงาน โดยเลือกสรรบุคลากรที่ความสามารถ และมีประสบการณ์อย่างแท้จริง คุณจึงมั่นใจได้ว่าบุคลากรที่ท่านได้รับเข้าไปทำงานให้กับท่าน ไม่ใช่พนักงานที่ไม่ได้ผ่านการอบรม และไม่มีประสบการณ์ อย่างแน่นอน

การคิดราคาค่าจ้าง ที่เหมาะสมและคงที่ตามระยะเวลาสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของตลาดหรือเศรษฐกิจ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าตอบแทนของพนักงาน เงินเดือน โบนัสต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเมื่อสิ้นสุดสัญญาบริษัทของท่านยังไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน ซึ่งบริษัทเจนเนติกพลัสจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด