Website Development

เว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นมาร่วม 20 ปี ที่ผ่านมานับว่ามีการเติบโตอย่างมาก ด้วยศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้รวดเร็วและปริมาณสูง ทำให้ปัจจุบันเว็บไซต์ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และอัตราการเติบโตสูงที่สุดในสื่อต่างๆ แต่ก็มีเว็บไซต์ไม่น้อยที่เกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขาดองค์ประกอบในด้านต่างๆ เช่น ขาดการดูแลปรับปรุงข้อมูล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ดังนั้นเว็บไซต์ที่ให้ประสิทธิภาพทางด้านการตลาดก็ต้องมีการวางแผน และบริหารไม่ต่างจากเครื่องทางการตลาดทั่วๆไปเช่นกัน

บริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด ให้บริการรับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ และจัดทำเว็บไซต์ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของคุณ เพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ เพื่อติดต่อกับผู้ที่สนใจในสินค้าและบริการของคุณ >> ตัวอย่างผลงาน

การให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ ของบริษัทเจนเนติกพลัสจำกัด สามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้

 • การพัฒนาเว็บไซต์ โฆษณาประชาสัมพันธ์

  เว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ถึงบริษัทห้างร้าน หรือข้อมูลความรู้บทความต่างๆ ซึ่งมีการแสดงข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมให้กับบริษัทห้างร้านของท่านได้อย่างเหมาะสม

 • การพัฒนาเว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ

  เว็บไซต์ซึ่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนร้านค้าที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับลูกค้าทุกท่านตลอดเวลา ประกอบไปด้วยระบบตะกร้าสินค้า และระบบการชำระเงิน อีกทั้งยังมีระบบบริหารจัดการสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณอีกด้วย คุณสามารถที่จะบริการจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

 • การพัฒนาเว็บไซต์ แอพพริเคชั่น

  เว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานกับระบบหรือโปรแกรมเฉพาะทาง ซึ่งลดขั้นตอนในการลงโปรแกรมการใช้งานต่างๆ เพียงแค่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานก็สามารถ เข้าถึงโปรแกรมเว็บแอพพริเคชั่นต่างๆ ที่ทางบริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด พัฒนาขึ้นมา ได้ผ่านทางเว็บบราวน์เซอร์ตัวอย่างเช่น ระบบบริการข้อมูลหารเงิน ระบบริหารข้อมูลเอกสาร เป็นต้น

 • Standard Solutions

  รองรับการทำงานผ่าน Browser IE6+, Firefox, Google Chrome และ Safari โดยผ่านมาตรฐานการทำงานบน Standard W3C โดยผ่านการตรวจสอบ XHTML Transition, CSS, JavaScript เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เว็บไซต์สามารถทำงานได้ทุกแพลตฟอร์ม

 • Technology Support

  เว็บไซต์สนับสนุนการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี PHP ,ASP, ASP.net และ JavaScript พร้อมด้วย ระบบเว็บไซต์รองรับการ ทำงาน ด้วยเทคโนโลยี AJAX เพื่อลดขั้นตอนต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • Web Site On Mobile / Responsive Design

  ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือเป็นอะไรที่มากกว่า การใช้เพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้น สำหรับท่านที่ต้องการให้เว็บไซต์ของท่าน สามารถ ดูผ่านมือถือได้ อย่างสวยงาม รวดเร็วและสะดวกในการใช้งาน เรามีบริการ พัฒนาเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์มือถือ หรือ บนอุปกรณ์ใหม่ๆ เช่น Ipad, Android Phone, Window mobile Phone เป็นต้น

 • Product Management

  หน้าแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยนำเสนอข้อมูล พร้อมภาพประกอบ สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ แบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ได้อย่างน้อย 3 ระดับ พร้อมระบบบริหารสินค้าและข้อมูล โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบสินค้าได้ตามต้องการ

 • Stock Management

  ระบบบริหารข้อมูลคงคลัง (Stock) สำหรับใช้ควบคุมดูแลการซื้อขายสินค้าผ่านระบบเว็บไซต์ โดยระบบจะมีการตัดจำนวนสินค้า และแสดงที่หน้าเว็บไซต์ ถึงจำนวนที่เหลือที่สามารถสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติ พร้อมระบบแจ้งเตือน มายังผู้ดูแล เมื่อสินค้ามีจำนวนคงเหลือ ต่ำกว่าที่กำหนด

 • Search Function

  ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการ เช่น การค้นหาด้วยคำหลัก (Keyword Search) การค้นหาจากรายละเอียด (Advance Search)

 • Promotion Calculate System

  ระบบคำนวณราคาและแสดงเงื่อนไขในการส่งเสริมการขาย (Promotion)โดยเงื่อนไขของระบบ เช่น ลดราคาตามจำนวนเปอร์เซ็นที่กำหนดไว้, ลดราคาจาก Gift Voucher ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ, ส่วนของแถมพิเศษเมื่อทำการซื้อสินค้าตามจำนวน เช่น ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง เป็นต้น

 • Shopping Cart System

  ระบบตะกร้าสินค้า พร้อมระบบคำนวณราคาอัตโนมัติ โดยระบบสามารถเก็บข้อมูลการสั่งซื้อที่ยังไม่สมบูรณ์ ไว้ถึงแม้จะมีการปิดคอมพิวเตอร์ไปแล้ว ก็ยังสามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อที่ค้างไว้ได้ โดยใช้เทคโนโลยี Cookies

 • Shipping Calculate System

  ระบบคำนวณราคาค่าบริการขนส่ง โดยสามารถกำหนดเงื่อนไข ของการคำนวณราคาได้เองโดยผู้ดูแลระบบ เช่น ค่าบริการขนส่งสามารถกำหนดจาก จังหวัดที่ผู้สั่งซื้อทำการใส่ข้อมูล, จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ, จำนวนการสั่งซื้อที่ได้รับข้อยกเว้นเป็นต้น

 • Member Ship System

  ระบบสมาชิก สำหรับรับสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ และสามารถแบ่งระดับของสมาชิกได้อย่างน้อย 3 ระดับอันได้แก่ สมาชิกทั่วไป(User) เจ้าหน้าที่บริษัท(Officer) ผู้ดูแลระบบสูงสุด (Administrator) และ พนักงานขาย (Sale)

 • News / Article / Event System

  ระบบข่าวสารและข้อมูล เพื่อแสดงข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเว็บไซต์บริษัท รวมไปถึงข่าวในวงการ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ รวมทั้งระบบแก้ไขข้อมูลได้เองโดยผู้ดูแลระบบ

 • Contact Information

  ข้อมูลสำหรับติดต่อร้าน ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ตั้งบริษัท ห้างร้าน วิธีการติดต่อ โทรศัพท์ โทรสารแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อส่ง email อัตโนมัติมายัง email ของเจ้าของธุรกิจและระบบตอบกลับอัตโนมัติ พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้ง ระบบ Google Map

 • Payment Bank Transfer System

  ระบบชำระเงินผ่านระบบโอนเงิน และระบบอีเมล์แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการสั่งซื้อ เมื่อมีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เกิดขึ้นได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ดูแลสินค้า เจ้าหน้าที่ดูแลการขาย ผ่านทาง ระบบอีเมล์

 • Payment Bank Gateway System

  ระบบชำระเงินผ่านธนาคารของประเทศไทย ในรูปแบบเครดิตการ์ด ซึ่งทางบริษัทผู้ว่าจ้าง ดำเนินการในการติดต่อเพื่อขอใช้งาน หลังจากนั้นบริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด จะดำเนินการเพื่อติดตั้งและทดสอบระบบ

 • Website Statistic System

  ทำการติดตั้งระบบ Google Analytic เพื่อทำการตรวจสอบสถิติต่างๆที่เกิดขึ้น จากการเข้าใช้งานของเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงการตลาด